№34 мектеп №34 атайын (жардамчы) мектеби

Расписание

I    СМЕНА
    Урок  
ПОНЕДЕЛЬНИК 1 Матем Матем Пение Матем Матем Матем Кырг яз Матем С 11.05
2 Пение Русск яз Матем Физра/ЛФК Русск яз Русск яз Труд Кырг яз Физ – ра
3 Русскяз Пение Русск яз Русск яз Чтение Чтение Матем Русск яз 0 Матем
4 Чтение ИХТ Чтение Чтение Разв речи Кырг яз Русск яз Физра 1 Русск яз
5 ИХТ Чтение Чтение 2 Чтение
6 Труд 3 Разв реч
7 4
  5
  6
  7
ВТОРНИК 1 Физра/ЛФК Матем Матем Матем Матем Матем Матем Кырг яз
2 Матем Физра/ЛФК Русск яз Русск яз Русск яз Русск яз Ритмика Матем
3 Русск яз Ритмика Чтение Труд Чтение Чтение Русск яз Русск яз 0 ИХТ
4 Чтение Русск яз Физра/ЛФК Ритмика Труд Разв речи Чтение Чтение 1 Матем
5 Чтение Чтение Ритмика Физра/ЛФК Разв речи ИХТ 2 Русск яз
6 Труд 3 Кырг яз
7 4 Ритмика
  5
  6
  7
СРЕДА 1 Матем Матем Матем Кырг Матем Матем Матем Матем С 11.05
2 Труд Русск яз Русск яз Физра/ЛФК Русскяз Русскяз Кыргяз Русскяз Кырг яз
3 Русск яз Чтение Чтение Матем Кыргяз ИХТ Пение Физра/ЛФК 0 Матем
4 Чтение Разв речи Разв речи Русскяз ИХТ Кыргяз Физра/ЛФК Пение 1 Пение
5 ИХТ Физра ЛФК Труд Русскяз 2 Русск яз
6 3 Чтение
7 4
  5
  6
  7
  1 Матем Матем Ритмика Кырг яз Матем Матем Труд Матем
2 Физра Русск яз Матем Матем Русск яз Ритмика Матем Русск яз
3 Ритмика Физ ра Русск яз Русск яз Пение Русск яз Русск яз Чтение 0 Фра/ЛФК
4 Чтение Чтение Труд Пение Чтение Чтение Чтение Разв речи 1 Матем
5 Чтение Пение ИХТ Ритмика 2 Русск яз
6 3 Чтение
7 4 Труд
  5
  6
  7
ПЯТНИЦА 1 Матем Кырг яз Матем Матем Матем Матем Матем Матем
2 Кырг яз Матем Чтение Русск яз Физ ра Русск яз Русск яз Русск яз
3 Русск яз Чтение Физ ра Чтение Кыргяз Чтение Чтение Чтение 0 Матем
4 Разв речи Труд Кырг яз Разв речи Русскяз Физ ра Разв речи Разв речи 1 Русск яз
5 ИХТ Чтение Физ ра 2 Чтение
6 3 Раз речи
7 4 Труд
  5
  6
  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II   СМЕНА
     

 

 

            С 11.05
  Труд Труд Труд Географ
  0 Труд Труд Труд Русск яз Пение Кырг яз Русск яз Матем Истоия
  1 Пение Кырг яз Матем Труд Труд Матем Физ ра Матем Русск яз СБО История Русск яз Матем
  2 Матем Матем Русск яз Труд Труд Русск яз СБО Пение Матем Русск яз Кырг яз Физ ра Русскяз
  3 Русск яз Пение Чтение Труд Труд Чтение Русск яз ИХТ История Географ СБО Матем Кырг яз
  4 Разв речи Кырг яз Пение Матем Труд Труд Матем Чтение Чтение История Физ ра
  5 Матем Русск яз Труд Труд Физ ра История Географ Кырг яз Матем
  6 ОПТ Труд Труд Чтение Физ ра Естество
  7 Географ Русск яз ОПТ
    С11.05 С 11.05 Производство  1 смена

с 8.00

Производство  1 смена

с 8.00

  Кырг яз Географ
  0 Матем Физ ра Матем Географ Русскяз Матем Кырг яз Труд
  1 Русск яз Матем Физ ра Чтение Матем Физ ра Кырг яз История Географ Матем Труд
  2 Чтение Ритмика Русск яз Матем Географ Русск яз Физ ра Русск яз Матем СБО Труд
  3 Ритмика Русск яз Чтение ИХТ Физ ра Кырг яз Чтение Естество Труд Труд Матем
  4 Чтение Кырг яз Естество Чтение Чтение ОПТ Матем Труд Труд Физ ра
  5 Физ ра Матем Чтение Труд Труд Русск яз
  6 Труд Труд Русск яз Географ
  7 Труд Труд Естество
    Производство  1 смена с 8.00 Производство  1 смена с 8.00
 
  0 Матем Ф- ра/ЛФК Матем Географ Кырг яз Труд Кырг яз СБО Русск яз Труд
  1 Русск яз Матем Ф-ра/ЛФК Русск яз Матем Труд СБО Естество Чтение История Труд
  2 Чтение Русск яз Русск яз Естество Пение СБО Матем Географ Русск яз Матем Труд
  3 Физ ра Чтение Чтение Чтение Физ ра Матем Пение Матем ОПТ Кырг яз Труд
  4 Разв речи ИХТ Пение Чтение Русск яз Естество Физ ра Труд Труд Матем
  5 ИХТ Географ ОПТ Русск яз Кыргяз Труд Труд
  6 Труд Труд
  7 Естество
ЧЕТВЕРГ   С 11.05 С 11.05       С 11.05 Производство  1 смена с 8.00 Производство  1 смена с 8.00
  Ф-ра/ЛФК Матем Естество
  0 Матем Русск яз Ритмика Труд Труд Матем Матем Чтение Географ
  1 Русскяз Чтение Матем Труд Труд ИХТ Географ СБО Физ ра Русск яз Чтение
  2 Чтение Разв речи Чтение Русск яз Естество Русск яз ИХТ История Труд Труд Матем
  3 Кырг яз Кырг яз Разв речи Матем Русск яз Физ ра Естество Географ Труд Труд ОПТ
  4 Кырг яз Матем Русск яз Физ ра Кырг яз Матем Труд
  5 ОПТ Чтение Кырг яз Географ Труд
  6 История Естество Труд
  7 Труд
ПЯТНИЦА   С11.05 С 11.05 С 11.05
  Труд Труд Труд Кырг яз
  0 Труд Труд Труд Естество Русск яз СБО История Русск яз
  1 Матем Матем Матем Кырг яз Русск яз Чтение Труд Труд СБО Матем Физ ра Русск яз История
  2 ИХТ Русск яз Русск яз Русск яз СБО Труд Труд Труд История Физ ра Кырг яз Матем Чтение
  3 Русск яз Чтение Разв речи Матем Естество Труд Труд Труд СБО Чтение Матем Физ ра Кырг яз
  4 Разв речи СБО Чтение Труд История Матем Труд Труд Русск яз Кырг яз Матем
  5 Чтение Кырг яз Матем ОПТ Труд Труд История Чтение Физ ра
  6 Физ ра ИХТ Русск яз Труд Труд Естество
  7 Естество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I    СМЕНА II СМЕНА
Жума күндѳрү Сабак 1 Г 3 Г 4 Г
ДҮЙШѲМБҮ 1 Матем Матем
2 Кырг тил Кырг тил
3 Дене тарб Окуу
4 Музыка Орус тил 11.05 ден
5 Эмгек
6 Эмгек
7 Орус тил
8 Матем
9 Окуу
10 Соз остуру
ШЕЙШЕМБИ 1 Матем Ритмика
2 Кырг тил Матем
3 Дтарб/ЛФК Кырг тил
4 Корк онор Окуу
5 Эмгек
6 Матем
7 Ритмика
8 Дене тарб
9 Кырг тил
10 Окуу
ШАРШЕМБИ 1 Матем Матем Музыка
2 Кырг тил Корк онор
3 Кырг тил Кырг тил
4 Соз остур Окуу
5 Музыка
6 Музыка
7 Матем
8 Дене тарб/ЛФК
9 Кырг тил
10 Окуу
БЕЙШЕМБИ 1 Матем Матем
2 Кырг тил Кырг тил
3 Кырг тил Окуу
4 Ритмика Д тар/ЛФК
5 Орус тили
6 Орус тил
7 Матем
8 Кырг тил
9 Окуу
10 Корком онор
ЖУМА 1 Матем Дене тарб
2 Кырг тил Матем
3 Кырг тил Кырг тил
4 Дене тарб Соз  остур 11.05 ден
5 Эмгек Эмгек Эмгек
6 Эмгек
7 Матем
8 Кырг тил
9 Соз остур
10